Na stránke sa stále pracuje, v pripade záujmu ma neváhajta kontaktova!

Attila Bráz Bratcom

139, Držkovce
982 62, Gemerská Ves

Nová 702/5
951 05, Ve¾ký Cetín
(ružová bytovka, vchod E)

bratcom@bratcom.sk
0905 590471


Odporúèam pre Vás:

Najlacnejšie plastové okná a dvere v Nitre a okolí

Tvorba www stránok

Zaoberám sa tvorbou a propagáciou web stránok.
Mojou špecializáciou je tvorba web stránok pre malé a stredné firmy s oh¾adom na použite¾nos a prístupnos. 
Tvorím web stránky ušité klientom na mieru s citom pre individuálne potreby a ciele klienta. Samozrejmosou je moderné a kreatívne spracovanie pri dodržaní technických štandardov.

Orientaèný cenník webstránok


Tvorba
BASIC (max. 5 strán, do 10 foto, poèítadlo, statická stránka)od 100.00€
STANDARD (max. 10 strán, do 30 foto, poèítadlo, statická stránka)od 150.00€
EXTRA (max. 20 strán, fotogaléria, poèítadlo, formulár, dynamická alebo statická stránka)od 200.00€
PROFESSIONAL (max. 25 strán, fotogaléria, poèítadlo, formulár, dynamická stránka, anketa, diskusia, vlastný CMS...)od 300.00€
E-shop, CMS system, … dohodou
Webhosting od 40€/rok
Doména .sk

20€/rok
ADMINISTRÁCIA - úpravy obsahu stránok (text, obrázky)

Paušálne (mesaèné) poplatky (1 zásah max. 1 hodina)
Basic (administraèný zásah 2x mesaène alebo 24x roène) 7.00€
Standard (administraèný zásah 8x mesaène) 15.00€
Extra (administraèný zásah 16x mesaène) 23.00€
Business (administraèný zásah 24x mesaène)

30.00€

Jednorázové poplatky
Každý administraèný zásah nad paušálne dohodnutý poèet 4.00€
Spracovanie a úprava textov a grafiky (hodinová sadzba) 5.00€


ADMINISTRÁCIA - úpravy kódu
Programovanie (hodinová sadzba) 7.00€
Archivácia (funkèná záloha webstránky na CD/DVD) 20.00€
Vytvorenie archívu na stránke (napr. za predchádzajúci rok) 50.00-200.00€ pod¾a nároènosti (poèet databáz, èlánok, galérií...)


Ukážky

Basic:
DIK


Standard:


ALM s.r.o.


Extra:


BELKAM plast


Štrkovisko Ve¾ký CetínProfessional:
Ukážka

 HOME | SLUŽBY | TVORBA WWW | POÈÍTAÈE | TONERY | KONTAKT

Copyright © Bratcom, 2011